Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
11353/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 13/05/2022
Ngày kết thúc: 13/06/2022
Lượt xem:
21148/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 30/04/2022
Lượt xem:
331/SGDDT-KHTC
Ngày bắt đầu: 07/01/2022
Ngày kết thúc: 17/01/2022
Lượt xem:
43009/SGDDT-VP
Ngày bắt đầu: 25/11/2021
Ngày kết thúc: 25/12/2021
Lượt xem:
524/SGDDT-TCCB
Ngày bắt đầu: 03/01/2020
Ngày kết thúc: 08/01/2020
Lượt xem:
61907/SGDDT-TCCB
Ngày bắt đầu: 26/09/2019
Ngày kết thúc: 01/10/2019
Lượt xem:
71811/SGDDT-VP
Ngày bắt đầu: 18/09/2019
Ngày kết thúc: 30/09/2019
Lượt xem:
81796/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 16/09/2019
Ngày kết thúc: 28/09/2019
Lượt xem:
9DeAnGDTM2019
Ngày bắt đầu: 11/09/2019
Ngày kết thúc: 22/09/2019
Lượt xem:
101816/SGDDT-TCCB
Ngày bắt đầu: 17/09/2019
Ngày kết thúc: 20/09/2019
Lượt xem:
11DuThaoCNTT20192020
Ngày bắt đầu: 09/09/2019
Ngày kết thúc: 19/09/2019
Lượt xem:
12/SGDĐT-VP
Ngày bắt đầu: 19/08/2019
Ngày kết thúc: 27/08/2019
Lượt xem:
131504/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 06/08/2019
Ngày kết thúc: 12/08/2019
Lượt xem:
141478/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 31/07/2019
Ngày kết thúc: 06/08/2019
Lượt xem:
1532/2015/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 01/05/2019
Ngày kết thúc: 31/05/2019
Lượt xem:
Thông báo